پشتیبانی پذیرش ۲۴

پیگیری وضعیت ویزیت آنلاین

پیگیری وضعیت ویزیت آنلاین

پزشک گرامی، لطفا با توجه به درخواست بیمار برای پیگیری وضعیت نوبت ویزیت آنلاین خود، با مطالعه اطلاعات نوبت به سوال زیر پاسخ دهید:

نام بیمار:
زمان نوبت:
پیام رسان انتخابی:
شماره بیمار:


همه سوالات کاربر را پاسخ داده ام
به زودی (تا ۱۰ دقیقه آینده) به سوالات کاربر پاسخ خواهم داد
کاربر هنوز سوالی نپرسیده است
امکان پاسخگویی به سوالات کاربر را تا ۱۰ دقیقه آینده ندارم
موضوع نیاز به توضیح دارد