پشتیبانی پذیرش ۲۴

دسته بندی: اطلاع رسانی مشکلات

برطرف شدن مشکل استرداد

مشکل استرداد وجه نوبت بیماران (آنلاین و حضوری) که از تاریخ ۶ آبان رخ داده بود برطرف شده است. کلیه مبالغ تا پایان روز پنجشنبه

ببینید »