پشتیبانی پذیرش ۲۴

پشتیبانی مراکز درمانی

می خواهم یک درخواست جدید ارسال کنم

برای دریافت پاسخ سوال خود می توانید از دکمه زیر استفاده کنید:

برقراری تماس مستقیم با پشتیبانی پذیرش 24، به صورت آزمایشی و صرفا برای تعدادی از مراکز درمانی راه اندازی شده است.

استفاده از این سرویس در دوره آزمایشی رایگان است و پس از آن تنها با خرید اشتراک امکان پذیر خواهد بود.

برای برقراری تماس فوری با پشتیبانی پذیرش 24 می توانید از دکمه زیر استفاده کنید. این تماس با شماره تلفنی که با آن وارد پذیرش 24 شده اید برقرار خواهد شد.

برای مشاهده پاسخ گفتگوی قبلی خود با پشتیبانی از دکمه زیر استفاده کنید: