پشتیبانی پذیرش ۲۴

ارسال تیکت جدید

در صورتی که پیش از این تیکتی ارسال کرده اید، برای مشاهده پاسخ یا ادامه گفتگو با پشتیبان، از بخش «همه تیکت ها»، تیکت را انتخاب و گفتگو را ادامه دهید.

شما در حال ارسال پیام برای پشتیبانی پذیرش ۲۴ هستید. لطفا برای دریافت پاسخ سوالات پزشکی خود از ویزیت آنلاین پذیرش ۲۴ (کلیک کنید) استفاده کنید.